WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 26.11.2008

  Wyniki przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo?zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi informuje, że:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w?trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133?000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Biura WFOŚiGW w?Łodzi, ogłoszonego w dniu 30.10.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z?punktacją na podstawie kryterium cenowego.
  szczegóły

 • 20.11.2008

  Ogłoszenie przetargu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 20 listopada 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi
  CPV: 34110000-1 samochody osobowe
  szczegóły

 • 31.10.2008

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Anna Jóźwiak, zamieszkała: Łódź.
  szczegóły

 • 30.10.2008

  KONKURS - STRAŻNIK SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęca do wzięcia udziału w trwającym konkursie ?STRAŻNIK SIEDLISK PRZYRODNICZYCH?.
  Termin konkursu został przedłużony do dnia 30 listopada 2008.
  szczegóły

 • 30.10.2008

  Wyniki przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/D/PN/54/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych (ze wzgl. na markę i model) samochodów osobowych (kody CPV 34110000-1 - samochody osobowe) na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 17.10.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy.
  szczegóły

1 ... 224 225 226 227 228 ... 247