WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 04.02.2009

  Nowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


  Na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowane zostały zaktualizowane wytyczne:
  szczegóły

 • 30.01.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ
  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ ?
  ?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

  szczegóły

 • 30.01.2009

  Wyniki postępowania przetargowego

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/U/PN/04/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na usługi telefonii komórkowej oraz dostawę nowych telefonów komórkowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 19.01.2009 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:
  szczegóły

 • 23.01.2009

  Wyniki naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Karolina Piłacińska , zamieszkała w Konstantynowie Łódzkim .
  szczegóły

 • 21.01.2009

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  szczegóły

1 ... 224 225 226 227 228 ... 252