WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 03.12.2008

  Nowy Szczegółowy opis priorytetów PIiŚ  Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko
  1 grudnia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
  szczegóły

 • 03.12.2008

  Rozstrzygnięcie przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/D/PN/61/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego (kody CPV 34110000-1 - samochody osobowe) na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 20.11.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:

  Oferent:  Autoweber Sp. z o.o. ul. Łódzka 27, Zduńska Wola
  Puktacja: 100 pkt.

  szczegóły

 • 01.12.2008

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi
  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 663 41 00,
  szczegóły

 • 26.11.2008

  Wyniki przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo?zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi informuje, że:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w?trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133?000 euro na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Biura WFOŚiGW w?Łodzi, ogłoszonego w dniu 30.10.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z?punktacją na podstawie kryterium cenowego.
  szczegóły

 • 20.11.2008

  Ogłoszenie przetargu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 20 listopada 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w Łodzi
  CPV: 34110000-1 samochody osobowe
  szczegóły

1 ... 223 224 225 226 227 ... 246