WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 22.03.2009

  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2010 ROK

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm).
  W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.
  szczegóły

 • 13.03.2009

  NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM


  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szczegóły

 • 11.03.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH III KONKURSU  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach III konkursu – I oś priorytetowa – działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na liście znalazło się 26 wniosków, w tym jeden wniosek z województwa łódzkiego, który uplasował się na drugim miejscu listy. Wniosek “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” został złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ok. 23,48 mln zł, zaś kwota dofinansowania to ok. 13,48 mln zł. szczegóły

 • 10.03.2009

  CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY


  W dniu 27 lutego 2009 r. zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl pojawiła się informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do Instytucji Wdrażających. Przy czym, złożone zostały tylko wnioski z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (I oś priorytetowa), nie wpłynął żaden wniosek z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (II oś priorytetowa). W sumie złożono 63 wnioski, w tym: 6 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  szczegóły

 • 06.03.2009

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży samochód osobowy marki Peugeot 406 ST 2.0; rok produkcji - 2000; pojemność silnika 1997 cm3; kolor zewnętrzny – bordowy metalik; cena wywoławcza – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
  Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert pisemnych do kancelarii Funduszu do dnia 16 marca 2008 r. do godz. 10.00.
  szczegóły

1 ... 220 221 222 223 224 ... 252