WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 29.08.2008

  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA LIKWDACJĘ SKUTKÓW DZIAŁAŃ ŻYWIOŁÓW

  Uwaga!

  Na stronie BIP zamieszczono nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania polegające na likwidacji skutków działań żywiołów.

  Wniosek jest dostępny pod adresem:
  Wniosek_likwidacja_zywioly.doc 
  szczegóły

 • 29.08.2008

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wnioski o dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą rozpatrywane przez Fundusz w roku 2011 w trybie ciągłym oraz w trybie konkursowym. szczegóły

 • 28.08.2008

  Modyfikacja SIWZ

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że określenie "jedna kopia" występująca w zapisie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ofercie w punkcie F oferty (strona 13) oznacza średnią cenę jednej kopii formatu A4 (5% pokrycia) wyliczoną proporcjonalnie przy założeniu średniej miesięcznej liczby kopii - 2 500 szt. przy czym 2 300 szt. są to kopie czarno-białe a pozostałe 200 to kopie pełnokolorowe. szczegóły

 • 22.08.2008

  Przetarg nieograniczony

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 21 sierpnia 2008 r.ogłosił przetarg nieograniczony przekraczający wyrażoną w złotych równowartości 14.000 euro.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego ” Infrastruktura i Środowisko” realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi
  szczegóły

 • 22.08.2008

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Organizacyjnym

  szczegóły

1 ... 219 220 221 222 223 ... 236