WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 24.04.2009

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Zarządzania Personelem w WFOŚiGW w Łodzi

  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 663 41 00,

  Stanowisko:
  Inspektor w Zespole zarządzania Personelem

  Wymiar zatrudnienia
  : 1/2 etatu

  Miejsce wykonywania pracy: Łódź

  Data ogłoszenia naboru: 24
  kwietnia 2009 r.

  Termin składania dokumentów: 07 maja 2009 r.
  szczegóły

 • 17.04.2009

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

  Dane jednostki:
  Nazwa:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 663 41 00,

  Stanowisko:
  Inspektor w Zespole Organizacyjnym

  Wymiar zatrudnienia
  : 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony

  Miejsce wykonywania pracy: Łódź

  Data ogłoszenia naboru:
  17.04.2009 r.

  Termin składania dokumentów: 30.04.2009 r.

  szczegóły

 • 30.03.2009

  Opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Opłatę produktową za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wpłacać przelewem w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni na rachunek bankowy:

  ING Bank Śląski
  92 1050 1461 1000 0023 3968 3084



  przy wpłacie należy podać pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby oraz adres.

  szczegóły

 • 27.03.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ


  Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a także projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.
  szczegóły

 • 22.03.2009

  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2010 ROK

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm).
  W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.
  szczegóły

1 ... 219 220 221 222 223 ... 252