WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 11.02.2009

  Informacja dla organizacji pozarządowych

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi? obowiązujących w roku 2009, powołuje Komisję Ekspercką opiniującą wnioski z dziedziny edukacji ekologicznej. W skład Komisji oprócz przedstawicieli uczelni wyższych, Kuratorium Oświaty, wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, parków krajobrazowych i jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, wchodzi reprezentant organizacji pozarządowych, których celem działalności jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna, posiadających siedzibę lub struktury na terenie województwa łódzkiego.

  szczegóły

 • 06.02.2009

  Wyniki naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

  szczegóły

 • 05.02.2009

  Przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r.

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze). szczegóły

 • 04.02.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej


  Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym. szczegóły

 • 04.02.2009

  Nowe wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


  Na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowane zostały zaktualizowane wytyczne:
  szczegóły

1 ... 218 219 220 221 222 ... 247