WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 23.02.2009

  Akcja informacyjna dla Podregionu Północnego - uzupełnienie

  Spotkanie organizowane dla Podregionu Północnego obejmującego powiaty: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, skierniewicki, oraz Miasto Skierniewice,
  odbędzie się w dniu 02.03.2009 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Restauracyjnej „Szkiełka” przy ul. Św. Floriana 11 w Łowiczu.
  szczegóły

 • 18.02.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ


  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
  szczegóły

 • 18.02.2009

  Informacja o konsultacjach społecznych

  W imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informujemy, iż 22 grudnia 2008 r. rozpoczęła się III tura konsultacji społecznych, w ramach wdrażania prawa unijnego – Ramowej Dyrektywy Wodnej.
  Celem konsultacji jest pozyskanie opinii grup społecznych, użytkowników wód w zakresie “Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”. Zebrane uwagi oraz wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w zakresie planowanych prac, zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce do 2015 r. Działania te będą miały bezpośredni wpływ na wypracowanie zasad gospodarowania wodami, stan zasobów wodnych oraz warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.
  szczegóły

 • 16.02.2009

  AKCJA INFORMACYJNA 2009

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi zaprasza na spotkania organizowane w celu omówienia obowiązujących w?2009 r. zasad i?procedur ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
  szczegóły

 • 11.02.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastru  Z uwagi na pojawiające się błędy we wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów na zadnia z I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego (piątek) 2009 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Początek szkolenia – godzina 10:00.

  szczegóły

1 ... 217 218 219 220 221 ... 247