WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 03.03.2009

  OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO ? PROMOCYJNYCH PO IiŚ


  Potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zobowiązani są do przestrzegania określanych zasad w zakresie identyfikacji wizualnej podejmowanych działań informacyjno – promocyjnych. Unia Europejska przywiązuje bardzo duże znaczenie do rozpowszechniania wiedzy o funduszach unijnych i podkreślania udziału Wspólnoty w finansowaniu przedsięwzięć służących wyrównywaniu różnic społecznych, gospodarczych, kulturowych pomiędzy obywatelami Unii. Stąd też, realizując projekty unijne trzeba zadbać o właściwe oznaczenie zarówno materiałów promocyjnych jak i wszelkich podejmowanych działań o charakterze informacyjno – promocyjnym PO IiŚ.
  szczegóły

 • 03.03.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH


  Od dnia 24 lutego 2009 r. obowiązują zaktualizowane Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  szczegóły

 • 03.03.2009

  WLICZANIE PODATKU VAT DO KOSZTÓW CAŁKOWITYCH PROJEKTU


  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też możliwość taka nie została przewidziana. Podatek VAT powinien być ujęty w tabeli kosztu całkowitego jako osobna kategoria. Należy pamiętać o rozróżnieniu pomiędzy całkowitym kosztem o kosztami kwalifikowanym projektu. W sytuacji kiedy beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, powinien on być uwzględniony w kosztach kwalifikowanych projektu.
  szczegóły

 • 24.02.2009

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ


  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ –
  “Wypełnianie wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. szczegóły

 • 24.02.2009

  Przedłużony termin składania ofert

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze) i zaprasza podmioty / osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do ich składania.
  szczegóły

1 ... 216 217 218 219 220 ... 247