WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 26.05.2009

  STANOWISKO IZ W SPRAWIE STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
  Na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ opublikowany został dokument pt. ?Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

  Zachęca się potencjalnych beneficjentów, przygotowujących się do aplikowania o środki unijne w ramach PO Infrastruktura i Środowisko do zapoznania się z ww dokumentem, który m.in. może pomóc rozstrzygnąć pojawiające się wątpliwości co do konieczności stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC. Dokument ten przedstawia zalety prowadzenia inwestycji wg FIDICa jak również zawiera wiele cennych informacji, które mogą okazać się przydatne się w toku realizacji projektu.

  szczegóły

 • 26.05.2009

  INFO - PROMO
  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, obowiązek stosowania logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz flagi unijnej powstaje z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.

  Stosowanie ww znaków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest dopuszczalne, przy jednoczesnym poinformowaniu, że projekt jest dopiero na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 26.05.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 7 maja 2009 r. obowiązują
  nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych? opracowane dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.
  Natomiast dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. obowiązuje
  wcześniejsza wersja dokumentu z 30 czerwca 2008 r.
  W dniu 12 maja 2009 r. została zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego
  aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od dnia 13 maja 2009 r.
  szczegóły

 • 26.05.2009

  OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (IV KONKURS)

  W dniu 25 maja 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena merytoryczna I stopnia 3 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. wg kryteriów merytorycznych II stopnia. Zanim to jednak nastąpi, zostanie utworzona przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa obejmująca projekty z całego kraju, spełniające kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

  szczegóły

 • 13.05.2009

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU BANKU

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w wyniku zakończonego postępowania w sprawie wyboru banku do obsługi rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych WFOŚiGW w Łodzi dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. szczegóły

1 ... 216 217 218 219 220 ... 252