WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 10.03.2009

  CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY


  W dniu 27 lutego 2009 r. zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl pojawiła się informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do Instytucji Wdrażających. Przy czym, złożone zostały tylko wnioski z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (I oś priorytetowa), nie wpłynął żaden wniosek z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (II oś priorytetowa). W sumie złożono 63 wnioski, w tym: 6 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  szczegóły

 • 06.03.2009

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży samochód osobowy marki Peugeot 406 ST 2.0; rok produkcji - 2000; pojemność silnika 1997 cm3; kolor zewnętrzny – bordowy metalik; cena wywoławcza – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
  Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert pisemnych do kancelarii Funduszu do dnia 16 marca 2008 r. do godz. 10.00.
  szczegóły

 • 05.03.2009

  AKCJA INFORMACYJNA 2009 c.d.

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na spotkanie organizowane w celu omówienia obowiązujących w 2009 r. zasad i procedur ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
  Spotkanie organizowane dla instytucji i podmiotów z rejonu Miasta Łodziodbędzie się w dniu 16.03.2009 r. (poniedziałek)
  szczegóły

 • 03.03.2009

  OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO ? PROMOCYJNYCH PO IiŚ


  Potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zobowiązani są do przestrzegania określanych zasad w zakresie identyfikacji wizualnej podejmowanych działań informacyjno – promocyjnych. Unia Europejska przywiązuje bardzo duże znaczenie do rozpowszechniania wiedzy o funduszach unijnych i podkreślania udziału Wspólnoty w finansowaniu przedsięwzięć służących wyrównywaniu różnic społecznych, gospodarczych, kulturowych pomiędzy obywatelami Unii. Stąd też, realizując projekty unijne trzeba zadbać o właściwe oznaczenie zarówno materiałów promocyjnych jak i wszelkich podejmowanych działań o charakterze informacyjno – promocyjnym PO IiŚ.
  szczegóły

 • 03.03.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH


  Od dnia 24 lutego 2009 r. obowiązują zaktualizowane Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  szczegóły

1 ... 215 216 217 218 219 ... 246