WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 01.07.2009

  WFOSiGW w Łodzi uzyskał Certyfikat PN-EN-ISO 9001:2001

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 21 maja 2009 r. uzyskał Certyfikat zaświadczający, że WFOŚiGW w Łodzi wprowadził i stosuje system zarządzania jakością oraz potwierdzający, że spełnione zostały wymagania normy PN-EN-ISO 9001:2001

  Certyfikat ISO  szczegóły

 • 30.06.2009

  PIERWSZE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  W dniu 25 czerwca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny?. Jest to pierwsze Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 29.06.2009

  Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza II edycje Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.

  szczegóły

 • 19.06.2009

  VAT WLICZONY DO KOSZTU CAŁKOWITEGO PROJEKTU

  Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego istnieje obowiązek wliczenia podlegającego odzyskaniu VAT-u do kosztu całkowitego projektu.
  Mimo że obowiązująca wersja ?Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? nie uwzględnia tego wymogu, Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są do wpisania kwoty VAT w tabeli H.1. formularza wniosku, Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów instrukcji do obowiązujących przepisów.
  W serwisie
  Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło komunikat korygujący zapisy instrukcji w tym zakresie.

  szczegóły

 • 16.06.2009

  BIULETYN PO IiŚ

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało
  Biuletyn Informacyjny Programu Infrastruktura i Środowisko ? I numer. Zachęcamy do lektury poradnika w szczególności tych potencjalnych beneficjentów, którzy przygotowują się do aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


  szczegóły

1 ... 214 215 216 217 218 ... 252