WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 12.08.2009

  ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

  Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
  2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
  3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
  4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  szczegóły

 • 04.08.2009

  ZAŁOŻENIA DO UMOWY POMIĘDZY BENEFICJENTEM A PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO PONOSZENIA WYDATKÓW

  Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostały zamieszczone Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ.
  szczegóły

 • 29.07.2009

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Organizacyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 63 95 354,

  Stanowisko:
  Inspektor w Zespole Organizacyjnym

  Wymiar zatrudnienia
  : 1/1 etatu

  Miejsce wykonywania pracy: Łódź

  Data ogłoszenia naboru: 29.07.
  2009 r.

  Termin składania dokumentów: 14.08. 2009 r.

  szczegóły

 • 24.07.2009

  ZASADY PROMOCJI DLA BENEFICJENTÓW

  W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument ?Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013?. Dokument określa obowiązki spoczywające na beneficjentach w zakresie informowania i promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przedstawia zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.

  szczegóły

 • 06.07.2009

  Lista priorytetów na rok 2010

  W dniu 29 czerwca 2009 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwałą Nr 65/VI/2009 zatwierdziła ?Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rok 2010?. szczegóły

1 ... 213 214 215 216 217 ... 252