WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 23.09.2009

  Kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej PO IiŚ

  Zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska przewiduje się, że kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej PO IiŚ zostanie ogłoszony w dniu 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków ? 16 listopada br.

  Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Środowiska planuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ, dotyczące przygotowania wniosków dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

  szczegóły

 • 23.09.2009

  NASTĘPNE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  W dniu 22 września 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Spółce z o.o. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I?. Jest to kolejne Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. szczegóły

 • 17.09.2009

  WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WFOŚIGW w ŁODZI A IPiEO

  W dniu 15.09.2009 r. w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarł z Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej Porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w związku z realizacją zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Współpraca instytucji ma przede wszystkim przyczynić się do sprawnej i efektywnej absorpcji środków unijnych oraz promocji programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Strony porozumienia zamierzają m.in. dzielić się wiedzą, doświadczeniem w zakresie wdrażanych priorytetów, informować potencjalnych beneficjentów o możliwości finansowania inwestycji w ramach priorytetów, dla których są instytucjami wdrażającymi.

  szczegóły

 • 16.09.2009

  INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

  WFOŚiGW w Łodzi uprzejmie informuje, iż z związku z wykorzystaniem puli środków przewidzianych w ramach Planu Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Łodzi w 2009r. na zadania związane z finansowaniem zwiększenia potencjału technicznego jednostek OSP/PSP wstrzymuje się przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków złożonych na przedmiotowe zadania.
  szczegóły

 • 04.09.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 4 września 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  szczegóły

1 ... 211 212 213 214 215 ... 252