WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 26.05.2009

  INFO - PROMO
  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, obowiązek stosowania logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz flagi unijnej powstaje z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.

  Stosowanie ww znaków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest dopuszczalne, przy jednoczesnym poinformowaniu, że projekt jest dopiero na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 26.05.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 7 maja 2009 r. obowiązują
  nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych? opracowane dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.
  Natomiast dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. obowiązuje
  wcześniejsza wersja dokumentu z 30 czerwca 2008 r.
  W dniu 12 maja 2009 r. została zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego
  aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od dnia 13 maja 2009 r.
  szczegóły

 • 26.05.2009

  OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (IV KONKURS)

  W dniu 25 maja 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena merytoryczna I stopnia 3 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. wg kryteriów merytorycznych II stopnia. Zanim to jednak nastąpi, zostanie utworzona przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa obejmująca projekty z całego kraju, spełniające kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

  szczegóły

 • 13.05.2009

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU BANKU

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w wyniku zakończonego postępowania w sprawie wyboru banku do obsługi rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych WFOŚiGW w Łodzi dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. szczegóły

 • 13.05.2009

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Zarządzania Personelem


  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Anna Żurańska , zamieszkała w Łodzi .

  szczegóły

1 ... 211 212 213 214 215 ... 247