WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 10.06.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH IV KONKURSU

  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku ?
  www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego szczegóły

 • 10.06.2009

  OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (V KONKURS)

  W dniu 9 czerwca 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena formalna i merytoryczna I stopnia 2 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. ocenie wg kryteriów merytorycznych II stopnia.
  szczegóły

 • 01.06.2009

  KONKURS FOTOGRAFICZNY: PRZYRODA BOGATA W KOLORY

  Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska ogłosił konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich, pod hasłem ?Przyroda bogata w kolory".
  Celem konkursu jest promocja idei ochrony środowiska dzięki funduszom Unii Europejskiej, prezentacja walorów przyrodniczych Polski, które zostaną zachowane w wyniku działań proekologicznych podejmowanych w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 27.05.2009

  KONKURS !

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił Konkurs na opracowanie projektu albumu pod nazwą ?NATURA i KRAJOBRAZ ZIEMI ŁÓDZKIEJ?.

  Zapraszamy do udziału!

  Regulamin Konkursu ?NATURA I KRAJOBRAZ ZIEMI ŁÓDZKIEJ?

  szczegóły

 • 26.05.2009

  STANOWISKO IZ W SPRAWIE STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
  Na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ opublikowany został dokument pt. ?Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

  Zachęca się potencjalnych beneficjentów, przygotowujących się do aplikowania o środki unijne w ramach PO Infrastruktura i Środowisko do zapoznania się z ww dokumentem, który m.in. może pomóc rozstrzygnąć pojawiające się wątpliwości co do konieczności stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC. Dokument ten przedstawia zalety prowadzenia inwestycji wg FIDICa jak również zawiera wiele cennych informacji, które mogą okazać się przydatne się w toku realizacji projektu.

  szczegóły

1 ... 210 211 212 213 214 ... 247