WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 29.06.2009

  Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza II edycje Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.

  szczegóły

 • 19.06.2009

  VAT WLICZONY DO KOSZTU CAŁKOWITEGO PROJEKTU

  Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego istnieje obowiązek wliczenia podlegającego odzyskaniu VAT-u do kosztu całkowitego projektu.
  Mimo że obowiązująca wersja ?Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? nie uwzględnia tego wymogu, Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są do wpisania kwoty VAT w tabeli H.1. formularza wniosku, Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów instrukcji do obowiązujących przepisów.
  W serwisie
  Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamieściło komunikat korygujący zapisy instrukcji w tym zakresie.

  szczegóły

 • 16.06.2009

  BIULETYN PO IiŚ

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało
  Biuletyn Informacyjny Programu Infrastruktura i Środowisko ? I numer. Zachęcamy do lektury poradnika w szczególności tych potencjalnych beneficjentów, którzy przygotowują się do aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


  szczegóły

 • 10.06.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH IV KONKURSU

  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku ?
  www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego szczegóły

 • 10.06.2009

  OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (V KONKURS)

  W dniu 9 czerwca 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena formalna i merytoryczna I stopnia 2 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. ocenie wg kryteriów merytorycznych II stopnia.
  szczegóły

1 ... 209 210 211 212 213 ... 246