WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 04.11.2009

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Specjalista w Zespole Administracyjnym

  Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone dwie oferty zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż 1 kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1.

  Paweł Lesiak

  Łódź


  szczegóły

 • 03.11.2009

  Harcerska Natura - zaproszenie do udziału w projekcie.

  Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ?Nadwarciański Gród? w Załęczu Wielkim zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Projekcie Edukacji Ekologicznej ?Harcerska Natura?. Jest to jeden z największych programów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego adresatami są uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Średnich. Podstawowym celem tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej, utrwalanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym propagowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel ten jest tym bardziej ważny i szlachetny, gdyż w dobie rozwoju technologicznego i postępu cywilizacyjnego XXI wieku coraz częściej słyszymy o niepokojących sygnałach dotyczących stanu przyrody, niskiego poziomu świadomości ekologicznej oraz negatywnym wpływie człowieka na tą sferę. Podjęta inicjatywa ma na celu zaszczepienie w dzieciach i młodzieży podstawowych standardów dotyczących ekologii i współzależności człowieka ze środowiskiem, gdyż to właśnie dzisiejsza młodzież będzie odpowiadać za stan przyrody w następnych dekadach.

  szczegóły

 • 27.10.2009

  PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało, we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Podręcznik Wdrażania ? Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 21.10.2009

  Ogłoszenie nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi.

  Dane jednostki:
  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Telefon: (0 42) 6634100

  Stanowisko:
  Specjalista w Zespole Administracyjnym

  Wymiar zatrudnienia
  : 1/1 etatu

  Miejsce wykonywania pracy: Łódź

  Data ogłoszenia naboru: 21.10.2009 r.

  Termin składania dokumentów:
  03.11.2009 r.


  szczegóły

 • 16.10.2009

  KOLEJNY BENEFICJENT PO IiŚ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

  Kolejny Beneficjent z województwa łódzkiego ma szansę na realizację inwestycji dzięki unijnemu wsparciu. W dniu 14 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Przedsiębiorstwu Komunalnemu Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (II faza)?. Jest to już trzecie Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

1 ... 209 210 211 212 213 ... 252