WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 23.01.2009

  Wyniki naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Karolina Piłacińska , zamieszkała w Konstantynowie Łódzkim .
  szczegóły

 • 21.01.2009

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
  szczegóły

 • 20.01.2009

  Ogłoszenie

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że posiada akcje i udziały w spółkach kapitałowych i zaprasza do rozmów potencjalnych inwestorów. szczegóły

 • 19.01.2009

  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. ogłosił przetarg nieograniczony nie przekraczający wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z?dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych (w nienaruszonym opakowaniu) dla WFOŚiGW w Łodzi.
  Opis przedmiotu zamówienia wg CPV: szczegóły

 • 15.01.2009

  Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  szczegóły

1 ... 209 210 211 212 213 ... 236