WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 09.11.2009

  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BENEFICJENTÓW INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

  Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów projektów, dla których podpisano już umowę o dofinansowanie na II międzynarodową konferencję beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. ?Dbając o zieloną przyszłość- fundusze UE w sektorze środowiska?, która odbedzie się w dniach 7- 8 grudnia 2009 r. w Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego.

  szczegóły

 • 09.11.2009

  Zmiany zapisów Ustawy o finansach publicznych

  Informujemy, iż zgodnie z Art. 101 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ?Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych? z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany zapisów:

  ?Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), odpowiednio zawartych lub wydanych przed dniem 1 stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje nie wymagają zmian w tym zakresie?

  szczegóły

 • 06.11.2009

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Specjalista w Zespole Administracyjnym

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko został wybrany Pan Paweł Lesiak, zamieszkały: Łódź.

  szczegóły

 • 04.11.2009

  Konkurs "Strażnik siedlisk przyrodniczych"

  Przypominamy, iż tylko do 15 listopada można składać karty zgłoszeniowe do Konkursu "Strażnik siedlisk przyrodniczych" o nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  Zapraszamy do udziału w Konkursie!

  szczegóły

 • 04.11.2009

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Specjalista w Zespole Administracyjnym

  Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone dwie oferty zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż 1 kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1.

  Paweł Lesiak

  Łódź


  szczegóły

1 ... 208 209 210 211 212 ... 252