WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 21.08.2009

  Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ

  Mamy pierwszy sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko!
  W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 10.30. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107, I piętro)
  nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny?.
  Koszt Całkowity projektu 25 345 700 zł.
  Dofinansowanie z Funduszu Spójności 12 764 084 zł.

  szczegóły

 • 19.08.2009

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Organizacyjnym

  szczegóły

 • 17.08.2009

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Organizacyjnym

  Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1.

  Izabela Zalewska

  Buczek

  2.

  Sylwia Dominika Tomczak

  Kłodawa

  3.

  Marta Anna Henczel

  Łódź

  4.

  Joanna Budzińska

  Łódź

  5.

  Agnieszka Tomasik

  Łódź

  6.

  Agnieszka Kierończak

  Łódź


  szczegóły

 • 14.08.2009

  Rozstrzygnięcie konkursu

  W dniu 11.08.2009 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się posiedzenie Kolegium Konkursowego powołanego do konkursu ?NATURA I KRAJOBRAZ ZIEMI ŁÓDZKIEJ?. szczegóły

 • 12.08.2009

  ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

  Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
  2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
  3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
  4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  szczegóły

1 ... 207 208 209 210 211 ... 247