WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 03.03.2009

  WLICZANIE PODATKU VAT DO KOSZTÓW CAŁKOWITYCH PROJEKTU


  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też możliwość taka nie została przewidziana. Podatek VAT powinien być ujęty w tabeli kosztu całkowitego jako osobna kategoria. Należy pamiętać o rozróżnieniu pomiędzy całkowitym kosztem o kosztami kwalifikowanym projektu. W sytuacji kiedy beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, powinien on być uwzględniony w kosztach kwalifikowanych projektu.
  szczegóły

 • 24.02.2009

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ


  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ –
  “Wypełnianie wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. szczegóły

 • 24.02.2009

  Przedłużony termin składania ofert

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze) i zaprasza podmioty / osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do ich składania.
  szczegóły

 • 23.02.2009

  Akcja informacyjna dla Podregionu Północnego - uzupełnienie

  Spotkanie organizowane dla Podregionu Północnego obejmującego powiaty: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, skierniewicki, oraz Miasto Skierniewice,
  odbędzie się w dniu 02.03.2009 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Restauracyjnej „Szkiełka” przy ul. Św. Floriana 11 w Łowiczu.
  szczegóły

 • 18.02.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ


  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
  szczegóły

1 ... 206 207 208 209 210 ... 236