WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 16.09.2009

  INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

  WFOŚiGW w Łodzi uprzejmie informuje, iż z związku z wykorzystaniem puli środków przewidzianych w ramach Planu Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Łodzi w 2009r. na zadania związane z finansowaniem zwiększenia potencjału technicznego jednostek OSP/PSP wstrzymuje się przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków złożonych na przedmiotowe zadania.
  szczegóły

 • 04.09.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 4 września 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  szczegóły

 • 26.08.2009

  PIERWSZA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

  Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny? . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta ? Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.

  szczegóły

 • 21.08.2009

  Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ

  Mamy pierwszy sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko!
  W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 10.30. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107, I piętro)
  nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny?.
  Koszt Całkowity projektu 25 345 700 zł.
  Dofinansowanie z Funduszu Spójności 12 764 084 zł.

  szczegóły

 • 19.08.2009

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Organizacyjnym

  szczegóły

1 ... 206 207 208 209 210 ... 246