WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 22.01.2010

  Przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2009 r.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą
  90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych) do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2009 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze).

  szczegóły

 • 19.01.2010

  AKCJA INFORMACYJNA 2010

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na spotkania organizowane w celu omówienia obowiązujących w 2010 r. zasad i procedur ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

  szczegóły

 • 13.01.2010

  UWAGA - INFORMACJA DLA JEDNOSTEK PSP i OSP

  WFOŚiGW w Łodzi uprzejmie przypomina, iż wnioski należy składać w momencie posiadania udokumentowanego montażu finansowego. Zastrzegamy również, iż wnioski złożone bez zachowania powyższego warunku, nie będą rejestrowane i zostaną bez rozpatrzenia odesłane Wnioskodawcy.


  Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zakładanego udziału środków zewnętrznych pochodzących z: Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP i z Komendy Głównej PSP, Fundusz nie będzie wydawać promes na dofinansowanie przedmiotowych zadań.

  szczegóły

 • 13.01.2010

  PODPISANIE UMÓW Z GMINĄ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ORAZ Z MIASTEM I GMINĄ DZIAŁOSZYN

  W dniu 12 stycznia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał 2 umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności: z Gminą Aleksandrów Łódzki dla projektu: ?Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki? oraz z Miastem i Gminą Działoszyn dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn?. Projekty swoim zakresem wpisują się w priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ? Gospodarka wodno? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

  szczegóły

 • 12.01.2010

  Ważne dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  Informacja o wielkości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku recyklingu przez gminy oraz poniesionych kosztach za rok 2009-/OŚ-OP-3a/


  szczegóły

1 ... 205 206 207 208 209 ... 252