WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 12.10.2009

  Zaproszenie na konferencję

  Informujemy, iż w dniu 21 października br. odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 (godz 10.00, Sala Kryształowa) bezpłatna Konferencja pt. "Energooszczędność jako szansa dla środowiska oraz gospodarki XXI w."
  szczegóły

 • 30.09.2009

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I I II PRIORYTETU PO IIŚ

  Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie, skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ, przygotowujących projekty z zakresu I priorytetu PO IiŚ (działanie 1.1) oraz II priorytetu PO IiŚ (działanie 2.1. i 2.2.).

  Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

  szczegóły

 • 30.09.2009

  Nabór wniosków w trybie konkursowym

  Ministerstwo Środowiska

  Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:

  • Priorytet I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 ? Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) ? kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro z Funduszu Spójności
  • Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1
   ? Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/PO IiŚ/2.1/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln euro z Funduszu Spójności, działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln euro z Funduszu Spójności
  szczegóły

 • 29.09.2009

  VADEMECUM BENEFICJENTA DUŻEGO PROJEKTU

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało ostateczną wersję VADEMECUM BENEFICJENTA dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, która dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w katalogu przeznaczonym dla Beneficjentów PO IiŚ z informacjami dotyczącymi dużych projektów. Zachęcamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z tematyką dokumentu.

  szczegóły

 • 23.09.2009

  Kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej PO IiŚ

  Zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska przewiduje się, że kolejny konkurs dla projektów I i II osi priorytetowej PO IiŚ zostanie ogłoszony w dniu 30 września br. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków ? 16 listopada br.

  Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Środowiska planuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ, dotyczące przygotowania wniosków dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

  szczegóły

1 ... 205 206 207 208 209 ... 247