WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 02.02.2010

  AKCJA INFORMACYJNA 2010

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w celu omówienia obowiązujących w 2010 r. zasad i procedur ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów z terenu Miasta Łodzi, które

  odbędzie się w dniu 09.02.2010 r. (wtorek) o godz. 1000 w Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi przy ul. Łąkowej 11 (II piętro).


  Wszelkie informacje dotyczące organizacji spotkań można uzyskać pod nr tel. (42) 66-34-123.

  szczegóły

 • 01.02.2010

  Zakończenie konkursów

  W czwartek, w dniu 21.01.2010 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uroczyście zakończono i podsumowano dwa ogłoszone i zrealizowane w roku 2009 konkursy: ?Natura i Krajobraz Ziemi Łódzkiej? oraz ?Strażnik siedlisk przyrodniczych?.
  Na uroczystość przybyli laureaci konkursów oraz członkowie Kolegiów Konkursowych, którym wręczono podziękowania, dyplomy oraz drobne upominki, w tym wydany album fotograficzny, będący efektem przeprowadzonego konkursu ?Natura i Krajobraz Ziemi Łódzkiej?.

  szczegóły

 • 25.01.2010

  AKCJA INFORMACYJNA 2010 cd

  W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń WFOŚiGW w Łodzi informuje o lokalizacji planowanych spotkań informacyjnych w poszczególnych podregionach.

  szczegóły

 • 22.01.2010

  UWAGA! ZMIANA NUMERU REGON i NIP WFOŚIGW w ŁODZI

  Z dniem 01.01.2010 roku WFOŚiGW w Łodzi (fundusz celowy posiadający osobowość prawną) przekształcił się w samorządową osobę prawną, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. ? o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664).

  W związku z powyższym informujemy, iż zmianie uległy nasze dotychczasowe numery REGON (z dniem 08.01.2010 r.) oraz NIP (z dniem 13.01.2010 r.) na następujące:

  • REGON 100 804 793
  • NIP 727 27 55 012


  Prosimy wszystkie podmioty, z którymi Fundusz ma zawarte umowy na dostarczanie usług lub dostaw, o wystawianie faktur zawierających nowe numery NIP i REGON.

  szczegóły

 • 22.01.2010

  Przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2009 r.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą
  90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych) do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2009 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze).

  szczegóły

1 ... 204 205 206 207 208 ... 252