WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 30.03.2009

  Opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Opłatę produktową za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wpłacać przelewem w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni na rachunek bankowy:

  ING Bank Śląski
  92 1050 1461 1000 0023 3968 3084  przy wpłacie należy podać pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby oraz adres.

  szczegóły

 • 27.03.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ


  Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a także projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.
  szczegóły

 • 22.03.2009

  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2010 ROK

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm).
  W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.
  szczegóły

 • 13.03.2009

  NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM


  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szczegóły

 • 11.03.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH III KONKURSU  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach III konkursu – I oś priorytetowa – działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na liście znalazło się 26 wniosków, w tym jeden wniosek z województwa łódzkiego, który uplasował się na drugim miejscu listy. Wniosek “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” został złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ok. 23,48 mln zł, zaś kwota dofinansowania to ok. 13,48 mln zł. szczegóły

1 ... 204 205 206 207 208 ... 236