WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 30.11.2017

  Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup używanego samochodu osobowego marki Volkswagen Jetta będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 23.11.2017

  Wyniki IV edycji Konkursu "EkoAktywni"

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w IV edycji Konkursu "EkoAktywni".

  szczegóły

 • 10.11.2017

  Wyniki Konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 09.11.2017 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”. Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

  szczegóły

 • 24.10.2017

  Rozstrzygnięcie pierwszego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto Konkurs o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszony w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu powstała możliwość przeprowadzenia rewaloryzacji 2 parków. 

  szczegóły

 • 22.09.2017

  Wznowienie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wznawia nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w formie dotacji składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest jako dofinansowanie wyłącznie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W pierwszej kolejności do składania wniosków zapraszamy te jednostki, które do dnia 15 września 2017 r. podpisały umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do 29 grudnia 2017 r. Termin zakończenia naboru ustala się do dnia 15 października 2017 r.

  szczegóły

1 2 3 4 5 ... 237