WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 26.03.2018

  Spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów woj. łódzkiego w Sulejowie

  W dniu 26 marca 2018 r. w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów województwa łódzkiego dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2018 r. organizowane wspólnie z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. Spotkanie to zapoczątkowało cykl spotkań, które przybliżą tematykę pozyskiwania środków finansowych na zadnia związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną naturalnego środowiska. 

  szczegóły

 • 26.03.2018

  Warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji w ramach konkursu ,,Ekopracownia pod chmurką"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane na warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji w ramach ogłoszonego konkursu pn: ,,Ekopracownia pod chmurką".

  szczegóły

 • 22.03.2018

  Edukacja Ekologiczna - nabór w trybie ciągłym

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż w 2018 roku Podmioty realizujące programy z dziedziny Edukacja ekologiczna, które dotychczas brały udział w Konkursie na dotację pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”, mogą składać wnioski w trybie ciągłym do końca 2018 roku lub wyczerpania puli środków określonych na ten rok w ramach obowiązujących „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi” (URN nr 13/II/2018 z dn. 23.02.2018 r.) oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi” na 2018 rok.

  szczegóły

 • 20.03.2018

  Konferencja pt. ,,Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra"

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na Konferencję pt. „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra”, która odbędzie się w dniu 28.03.2018 r.
  o godzinie 9.30 w Hotelu Iness w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19/23.

  Tematyka konferencji obejmuje: zasady tworzenia i funkcjonowania Klastra Energii, stan powietrza w województwie łódzkim, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej i w infrastrukturze publicznej oraz źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony powietrza.

  Ciekawym punktem programu będzie prezentacja Koneckiego Klastra Energii, którego członkiem jest Miasto i Gmina Końskie. Burmistrz – Pan Krzysztof Obratański zaprezentuje ideę funkcjonowania klastra i przedstawi korzyści jakie odnosi jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem tej inicjatywy.

  szczegóły

 • 19.03.2018

  Nabór wniosków z dziedziny ,,Pozostałe zadania ochrony środowiska"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż przyjmuje wnioski o dotacje z dziedziny ,,Pozostałe zadania ochrony środowiska" z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP oraz PSP i będzie je rozpatrywał o ile będą kompletne.

  szczegóły

1 2 3 4 5 ... 242