WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 14.03.2017

  KONKURSY NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w Konkursach:

  - „Nasza Eko-pracownia"

  - "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

  w przypadku, gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczanie w kwotach brutto, każdorazowo jest zobowiązany do przedłożenia interpretacji indywidualnej wydanej w przedmiotowym zakresie (na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dopuszcza się złożenie kserokopii wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej).

  szczegóły

 • 01.03.2017

  Ogłoszenie o naborze - w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji - PONE"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu wymiany źródła ciepła obejmujące przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - PONE”.


  szczegóły

 • 01.03.2017

  Plan przedziwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty

  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty” dostępnym na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy lub https://suszarzgwpoznan.mggp.com.pl/ od dnia 8 marca 2017 r. 

  szczegóły

 • 01.03.2017

  Kampania Edukacyjno - Promocyjna - Ratujmy Pszczoły

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wznawia nabór wniosków w ramach Konkursu na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Kampania Edukacyjno – Promocyjna – Ratujmy Pszczoły”

  szczegóły

 • 22.02.2017

  Konkurs "Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż Wojewoda Łódzki po raz czternasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

  szczegóły

1 ... 17 18 19 20 21 ... 247