WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 15.07.2016

  Zamknięcie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 15.07.2016 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w formie dotacji zarówno w ramach Programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW", jak również ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi, z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej puli środków na ten cel. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i odesłane Wnioskodawcom.

  szczegóły

 • 06.07.2016

  Webinarium dot. naboru wniosków w ramach I Osi Priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w dniu 12.07.2016 o godz. 11.00 odbędzie się webinarium dot. naboru wniosków w ramach następujących działań I Osi Priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

  szczegóły

 • 04.07.2016

  Wyniki Konkursu "Nasza Eko - pracownia"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 30.06.2016 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. " Nasza Eko-pracownia". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

  szczegóły

 • 30.06.2016

  Zamknięcie naboru wniosków dla Programu Priorytetowego (dla JST i SP ZOZ, nie dotyczy osób fizycznych)

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 04.07.2016 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Ochrona Powietrza w formie pożyczki i dotacji w ramach Programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja”, z uwagi na wyczerpanie puli środków zaplanowanych na jego realizację.

  szczegóły

 • 28.06.2016

  Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci

  W dniu 27 czerwca 2016 r. już po raz czwarty raz ruszyła w region "Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego". W tej edycji dołączył kolejny wagonik - ŁÓDŹ. Dzięki temu zwiększyła się grupa dzieci poszerzających poziom świadomości ekologicznej. Działania warsztatowe mają na celu edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.

  szczegóły

1 ... 17 18 19 20 21 ... 236