WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 10.11.2017

  Wyniki Konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 09.11.2017 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”. Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

  szczegóły

 • 24.10.2017

  Rozstrzygnięcie pierwszego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto Konkurs o dotację i pożyczkę na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszony w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu powstała możliwość przeprowadzenia rewaloryzacji 2 parków. 

  szczegóły

 • 22.09.2017

  Wznowienie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wznawia nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w formie dotacji składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest jako dofinansowanie wyłącznie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W pierwszej kolejności do składania wniosków zapraszamy te jednostki, które do dnia 15 września 2017 r. podpisały umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do 29 grudnia 2017 r. Termin zakończenia naboru ustala się do dnia 15 października 2017 r.

  szczegóły

 • 18.09.2017

  "Ale czad" - kampania edukacyjmo- informacyjna

  Edukacja mieszkańców naszego województwa jest jednym z ważniejszych zadań Funduszu. Dlatego też wspieramy i promujemy zadania w tym zakresie. Jednym z nich jest społeczna kampania edukacyjno-informacyjna przeprowadzana przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i podległe jej Komendy Powiatowe PSP w III i IV kwartale 2017 roku. 

  szczegóły

 • 12.09.2017

  Konkurs Ministra Środowiska pt. "Produkt w obiegu"

  W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy do udziału w konkursie "Produkt w obiegu”, którego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 25 września 2017 r.

  szczegóły

1 ... 16 17 18 19 20 ... 252