WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 10.04.2017

  Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup używanego wyposażenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

   

  szczegóły

 • 10.04.2017

  Informacja dotycząca współfinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi projektów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia krajowego wkładu własnego (POIiŚ, RPO, PROW)

  Zgodnie z obowiązującymi od 01.03.2017 r. "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi" Beneficjenci realizujący zadania przy współudziale środków UE lub innych funduszy zagranicznych mają możliwość uzyskania ze środków Funduszu niskooprocentowanej pożyczki stanowiącej krajowy wkład własny na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z UE lub innych funduszy zagranicznych, która może podlegać częściowemu umorzeniu do 30 % wypłaconej kwoty. Na dzień 10.04.2017 r. wysokość oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,5 %.

  szczegóły

 • 03.04.2017

  V Forum Eksperckie

  Dnia 31 marca 2017 roku na terenie WFOŚiG w Łodzi odbyło się V Forum Eksperckie, którego tematem przewodnim było gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W ramach otwartych drzwi WFOŚiGW w Łodzi  samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy i pracodawcy debatowali nad racjonalizacją gospodarowania odpadami komunalnymi. Problem ten dotyczy wszystkich obszarów naszego województwa dlatego też dobre praktyki w tym zakresie zgromadziły wielu zainteresowanych. Forum uroczyście zainaugurował Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Cezary Dzierżek, wykład wprowadzający "Gospodarka cyrkulacyjna a wojewódzki plan gospodarki odpadami" wygłosiła pani Magdalena Kontowicz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele ZGO "Pukinin" z Rawy Mazowieckiej, Toensmeier z Kutna i Eko-Region z Bełchatowa. Małgorzata Skupińska kierownik Zespołu ds. projektów inwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi zaprezentowała formy wsparcia dostępne nie tylko w Funduszu. Dyskusja zaowocowała wymianą doświadczeń i kontaktów co było ważnym celem tego spotkania.

  szczegóły

 • 30.03.2017

  Spotkanie z placówkami oświatowymi dotyczące dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej

  Dnia 29 marca 2017 r przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi zaprezentowali ofertę wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej skierowaną do placówek oświatowych województwa łódzkiego. Spotkanie, które odbyło się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zgromadziło wielu przedstawicieli przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych z terenu Łodzi.

  szczegóły

 • 30.03.2017

  Zamknięcie naboru wniosków o dotację na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 01.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest zarówno w ramach Programu Priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW", jak również ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

  szczegóły

1 ... 15 16 17 18 19 ... 247