WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 29.09.2016

  Wznowienie naboru wniosków dla Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii - II edycja

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w związku ze zwiększeniem budżetu Programu  Priorytetowego „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja”, wznawia nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Ochrona Powietrza w formie pożyczki i dotacji. Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie ciągłym do dnia 31.10.2016 r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu). Do składania wniosków zachęcamy jednostki, które są w trakcie realizacji zadań i planują ich zakończenie do końca bieżącego roku.
  Jednocześnie informujemy, że wkrótce rozpoczniemy prace nad nową edycją Programu na rok 2017. Informacje na ten temat umieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu. 

   

  szczegóły

 • 26.09.2016

  Wyniki Konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017"

  Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

  szczegóły

 • 22.09.2016

  22 września - Europejski Dzień Bez Samochodu

  Łodzianie, którzy zrezygnują z jazdy samochodem, będą mogli podróżować miejskimi autobusami i tramwajami za darmo. Każdy pasażer, który będzie miał ze sobą dowód rejestracyjny samochodu może jechać pojazdami MPK za darmo. Dodatkowo będzie mógł zabrać ze sobą tylu pasażerów, ilu zgodnie z dokumentami zmieści się w jego samochodzie. Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Do akcji włącza się też Łódź, zapraszając wszystkich do korzystania z komunikacji miejskiej.

  szczegóły

 • 16.09.2016

  II Forum Eksperckie w WFOŚiGW w Łodzi

  W dniu 16 września 2016 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się II Forum Eksperckie. Tematyką Forum była "Edukacja ekologiczna - nowe możliwości". Podczas jego trwania pracownicy Funduszu przedstawili ofertę w zakresie edukacji ekologicznej i formy wsparcia oferowane przez WFOŚiGW w Łodzi dla placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. 

  szczegóły

 • 14.09.2016

  III Forum Eksperckie - Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego

  Pragniemy serdecznie zaprosić na III Forum Eksperckie dotyczące innowacyjnych rozwiązań WFOŚiGW w Łodzi, które odbędzie się 30 września 2016 r. w siedzibie Funduszu. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom JST zajmujących się zielenią, projektantom, wykonawcom rewaloryzacji parków i wszystkim zainteresowanym tematem. Ma ono na celu promować nowe rozwiązania Funduszu  w dziedzinie ochrony przyrody. Podczas tego spotkania celem nadrzędnym będzie zacieśnienie współpracy środowiska i wymiana doświadczeń. Celem szczegółowym forum będzie zaprezentowanie nowej siedziby i oferty Funduszu. WFOŚiGW w Łodzi ma misję by stać się platformą innowacyjnych rozwiązań na polu ochrony przyrody i miejscem przyjaznym i wspierającym środowisko  w krzewieniu ekologii w „mojej małej ojczyźnie”.

  szczegóły

1 ... 15 16 17 18 19 ... 237