WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 09.06.2017

  IV edycja Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

  WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

  szczegóły

 • 09.06.2017

  IV edycja Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

  Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu "EkoAktywni" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

  szczegóły

 • 02.06.2017

  Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2017"

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 29.05.2017 r. rozstrzygnięto Konkurs pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017". Wykaz wniosków, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej w pliku do pobrania. Szczegóły dotyczące zakresu udzielonego wsparcia, jak i inne informacje potrzebne do przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów o dofinansowanie, podane zostaną w pismach o przyznaniu dotacji. Informacje dotyczące Projektów, które nie otrzymały dofinansowania, również zostaną podane w korespondencji do poszczególnych Wnioskodawców.

  szczegóły

 • 02.06.2017

  Informacja w sprawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny - Pozostałe zadania ochrony środowiska

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych jako wyposażenie jednostek OSP i PSP, został już zakończony. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioski, które będą składane na realizację wyżej wymienionych zadań, pozostaną bez rozpatrzenia i będą zwracane Wnioskodawcom.

  szczegóły

 • 26.05.2017

  Studenci Uniwersytetu Łódzkiego z wizytą w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi

  W dniu 26 maja 2017 r. w sali edukacyjnej na terenie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się spotkanie z grupą studentów Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku Gospodarka Przestrzenna I i II stopnia.

  szczegóły

1 ... 13 14 15 16 17 ... 247