WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 25.07.2017

  Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny - Pozostałe zadania ochrony środowiska

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż dopuszcza składanie nowych wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP. Złożone wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Funduszu, wyłącznie w sytuacji posiadania przez Fundusz wolnych środków, niewykorzystanych przez Beneficjentów w ramach udzielonych dofinansowań na ten cel w roku 2017 r.

  szczegóły

 • 11.07.2017

  Wyniki Konkursu "Kampania Edukacyjno - Promocyjna - Ratujmy Pszczoły"

  Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Konkurs z dziedziny edukacja ekologiczna „Kampania Edukacyjno – Promocyjna – Ratujmy Pszczoły” nie został rozstrzygnięty. Wnioski podlegające ocenie nie uzyskały minimalnej ilości punktów określonej w Regulaminie Konkursu pozwalającej na przyznanie dofinansowania.

  szczegóły

 • 30.06.2017

  Projekt CLIMCITIES - Adaptacja do zmian klimatu małych i średnich miast Polski

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi serdecznie zaprasza na bezpłatny udział w projekcie CLIMCITIES ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST POLSKI, który jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z norweską firmą Vista Analys i partnerstwie WFOŚiGW w Łodzi.

  szczegóły

 • 12.06.2017

  Konkurs "Dziennikarze dla Klimatu"

  W imieniu Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS zapraszamy przedstawicieli ogólnopolskich i regionalnych mediów do udziału w konkursie "Dziennikarze dla Klimatu". Szczegółowe informacje w załączeniu.

  szczegóły

 • 09.06.2017

  IV edycja Konkursu "Ekologiczny magister i doktor"

  WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

  szczegóły

1 ... 12 13 14 15 16 ... 246