WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 25.05.2018

  Ochrona osobowych wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

  Szanowni Państwo,
  Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

  Pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jako naszych Wnioskodawców i  Beneficjentów, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o udzielenie dofinansowania, w trakcie zawierania umowy oraz w celu realizacji ww. umowy. Przetwarzanie trwa od momentu złożenia przez Państwa wniosku o dofinansowanie, aż do czasu zakończenia realizacji zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów.

  szczegóły

 • 24.05.2018

  Łódzkie bez smogu - kolejny program WFOŚiGW w Łodzi na wymianę pieców

  W czwartek 24 maja o godzinie 9:30 w siedzibie Funduszu przy ulicy Dubois 118 odbył się briefing Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Tematem briefingu był Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Edycja II.

  szczegóły

 • 23.05.2018

  Dofinansowanie - 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Infrastruktura i Środowisko

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasił konkurs projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18

  szczegóły

 • 21.05.2018

  Majówka w Ogrodzie Botanicznym

  W niedziele 20 maja w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi odbyła się ,,Majówka w Ogrodzie”. Podczas imprezy świętowaliśmy 45-lecie Ogrodu Botanicznego oraz 25-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 18.05.2018

  Nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,SOWA - oświetlenie zewnętrzne"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszony został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
  szczegóły

1 2 3 4 5 ... 244