WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
11.12.2008

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ – “Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ ? ?Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 15 grudnia 2008 r. szkolenie pt. ?Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko I i II osi priorytetowej? i ma na celu przybliżenie problematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na gruncie obowiązującego prawa unijnego i polskiego.

Miejsce szkolenia:

Hotel Savoy, sala konferencyjna K ? 1, I piętro, ul. Traugutta 6, Łódź

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 12.12.2008 r. do godziny 14:00 na adres mailowy ajozwiak@wfosigw.lodz.pl lub faxem na numer 042 636 22 54 z dopiskiem ?Zgłoszenie udziału w szkoleniu 15 grudnia 2008 r.?

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ
Harmonogram Szkolenia można pobrać TUTAJ