WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
13.10.2008

EGZAMIN NA PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU (MAO)
Informujemy potencjalnych beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko, że będzie istniała możliwość zdania testu na Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) podczas odbywających się w dniach 27-30.10.2008 r. targów POLEKO. Egzamin ten będzie można zdawać na stoisku Ministerstwa Środowiska.
Informujemy potencjalnych beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko, że będzie istniała możliwość zdania testu na Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) podczas odbywających się w dniach 27-30.10.2008 r. targów POLEKO. Egzamin ten będzie można zdawać na stoisku Ministerstwa Środowiska.
Wszystkie informacje nt. trybu powoływania pełnomocników oraz wzór CV znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce EKOPORTAL pod następującymi adresami:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/weryfikacja_mao.psml

oraz

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/powolywanie_mao.psml

Zachęcamy przyszłych wnioskodawców projektów infrastrukturalnych w ramach POIiŚ
o zgłaszanie kandydatów na to stanowisko, którzy mogliby przystąpić do egzaminu w w/w terminie.
Szczegółowe informacje można również uzyskać w Ministerstwie Środowiska pod nr telefonu: 022 57 92?513.