WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
01.10.2008

Nowe wzory umów o dofinansowanie w ramach PO IiŚOd dnia 26 września 2008 r. obowiązują uaktualnione wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetów od I do XIII. Wszystkie wzory umów wraz załącznikami są dostępne pod adresem:

Od dnia 26 września 2008 r. obowiązują uaktualnione wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetów od I do XIII. Wszystkie wzory umów wraz załącznikami są dostępne pod adresem:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/Umowa+o+dofinansowanie/

Wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) zostały przygotowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ.