WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
22.07.2008

Informacja o wynikach naboru.

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Dorota Olczak , zamieszkała w Łodzi .


Uzasadnienie dokonanego naboru:
Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.