WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
22.07.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy została złożona jedna oferta zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko-Nazwa: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

   Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy została złożona jedna oferta zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Jan Sztaudynger Łódź


   Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną. Test odbędzie się 23.07.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr 202 o godzinie 815. Kandydat powinien stawić się z dowodem osobistym.
   Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny. Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem która odbędzie się w dniu 23.07.2008 r. o godzinie 900.