WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.07.2008

Lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
 
 
Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1.
Monika Kosiorek
Łódź
2.
Grzegorz Kacewicz
Łódź
 
Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się w dniu 09.07.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr 202 o godzinie 815.
Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami która odbędzie się w dniu 09.07.2008 r. od godziny 900 .