WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
01.07.2008

Wyniki naboru

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Realizacji Umów


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Roksana Kukulak , zamieszkała w Łodzi .

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektor w Zespole Realizacji Umów. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.