WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
29.08.2008

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wnioski o dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą rozpatrywane przez Fundusz w roku 2011 w trybie ciągłym oraz w trybie konkursowym.


WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wnioski o dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą rozpatrywane przez Fundusz w roku 2011 w trybie ciągłym oraz w trybie konkursowym.

Zadania objęte procedurą składania i rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym wskazano poniżej wraz z planowanymi kwartałami ogłaszania poszczególnych konkursów oraz prognozowaną alokacją środków Funduszu:
  1. tworzenie przyszkolnych ogródków dydaktycznych (I kw. 2011r.) - 230 tys. zł
  2. produkcja cyklu audycji z zakresu ochrony środowiska w dwóch kategoriach (I kw. 2011r.) - 300 tys. zł:
    • kategoria I - audycje przeznaczone do emisji na antenie telewizji publicznej lub lokalnych telewizji kablowych,
    • kategoria II - audycje przeznaczone do emisji na antenie radia. Alokacja środków Funduszu na ww. zadanie w obu kategoriach
  3. wydanie materiałów edukacyjnych dla szkół takich jak np. filmy, książki, gry komputerowe lub planszowe, pakiety edukacyjne itp. – zadania o zasięgu wojewódzkim (II kw. 2011r.) - 300 tys. zł

  4. wydanie publikacji o charakterze albumowym (II kw. 2011r.) - 120 tys. zł
  5. zorganizowanie konferencji wojewódzkiej lub cyklu szkoleń z zakresu ochrony środowiska (II kw. 2011r.) - 170 tys. zł

  6. prowadzenie tematycznych kampanii edukacyjno – informacyjnych z zakresu ochrony środowiska skierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego (II kw. 2011r) - 700 tys. zł

Regulaminy Konkursów, szczegółowo określające ich zakres, terminy oraz inne wymogi będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Funduszu.

Wnioski o dofinansowanie realizacji powyższych zadań nie będą rozpatrywane poza ogłaszanymi konkursami i będą odsyłane Wnioskodawcom.

Wnioski o dotacje na zadania inne niż wskazane w pkt 1-6 będą przyjmowane w trybie naboru ciągłego, do dnia 30.09.2011 r.

 

 

UWAGA!!!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosków - plik do pobrania poniżej.