WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
28.08.2008

Modyfikacja SIWZ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że określenie "jedna kopia" występująca w zapisie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ofercie w punkcie F oferty (strona 13) oznacza średnią cenę jednej kopii formatu A4 (5% pokrycia) wyliczoną proporcjonalnie przy założeniu średniej miesięcznej liczby kopii - 2 500 szt. przy czym 2 300 szt. są to kopie czarno-białe a pozostałe 200 to kopie pełnokolorowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że określenie "jedna kopia" występująca w zapisie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ofercie w punkcie F oferty (strona 13) oznacza średnią cenę jednej kopii formatu A4 (5% pokrycia) wyliczoną proporcjonalnie przy założeniu średniej miesięcznej liczby kopii - 2 500 szt. przy czym 2 300 szt. są to kopie czarno-białe a pozostałe 200 to kopie pełnokolorowe.
Na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieniając zapis:
"Koszt serwisu w okresie 24 miesięcy wyliczony na podstawie kosztu jednej kopii pomnożonej przez średnią miesięczną liczbę kopii (2 500 szt.) oraz pomnożoną przez liczbę miesięcy (24)"
na:
"Koszt serwisu w okresie 24 miesięcy wyliczony na podstawie kosztu jednej kopii pomnożonej przez średnią miesięczną liczbę kopii A4 przy 5% pokrycia (2 500 szt. przy czym 2 300 szt. są to kopie czarno-białe a pozostałe 200 to kopie pełnokolorowe) oraz pomnożoną przez liczbę miesięcy (24)".