WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
05.09.2008

Kanalizacja dla Zgierza

Podpisanie umowy pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a ?Wodociągi i Kanalizacja ? Zgierz? Sp. z o.o., na realizacje projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności ?Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków?.

W dniu 02 września odbyło się uroczyste podpisanie umowy pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. Przyznana na mocy umowy pomoc finansowa w wysokości 37 000 000,00 zł pozwoli na realizację największego w historii projektu inwestycyjnego na terenie Zgierza. Łączna wartość zadania inwestycyjnego, współfinansowanego przez Fundusz Spójności, to ponad 81 000 000,00 zł.

W wyniku realizacji zadania podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej uzyska ponad 8 400 mieszkańców. W efekcie inwestycji odbędzie się montaż urządzeń umożliwiających uruchomienie drugiego reaktora biologicznego i wprowadzenie technologii w istniejącym reaktorze biologicznym, która pozwoli w razie wzrostu przepustowości powyżej 100 000 RLM oczyścić dopływające ścieki do wymaganych przepisami parametrów.

Znaczna poprawa jakości jakości ścieków przyczyni się do czystości i jakości wody dostarczanej mieszkańcom Zgierza.