WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
02.09.2008

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.
Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września br., w Warszawie, w hotelu Radisson Sas.

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września br., w Warszawie, w hotelu Radisson Sas.

program szkolenia dostępny pod adresem:
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/program_szkolenia_warszawa_Radisson.pdf

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.
formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/GaleriaPlikow_FUE/formularz_zgloszeniowy_szkolenie_warszawa_Radisson.pdf

Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 września br. na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej:
marcin.gorecki@mos.gov.pl.

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Aleksandra Soroczyńska (tel. 0-22 57 92 689) oraz Marcin Górecki (tel. 0-22 57 92 649)

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Zapraszamy beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w naszych szkoleniach.