WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.03.2008

NOWE TERMINY SESJI

Zgodnie z Uchwałą nr 124/2008 z dnia 06.03.2008 r. wprowadzono nowe terminy sesji przyjmowania wniosków.

Zgodnie z Uchwałą nr 124/2008 z dnia 06.03.2008 r. wprowadza się następujące terminy sesji (w podziale dziedzinowym) przyjmowania wniosków:

I sesja:

10 marca   EE
10 marca   BN/ZI/OP/OZ
10 marca   OA
31 marzec   OWiGW

II sesja:

15 kwietnia EE
10 czerwca BN/ZI/OP/OZ
30 maja OA
15 czerwca OWiGW

III sesja:

30 czerwca EE
10 września BN/ZI/OP/OZ
31 sierpnia OA
15 września OWiGW

IV sesja: jeśli pozostana środki niewykorzystane z poprzednich sesji.


Wnioski ocenione przez Zespół Obsługi i Oceny  Wniosków  będą przedkładane zbiorczo Zarządowi WFOŚiGW w Łodzi w terminie do 45 dni kalendarzowych po zamknięciu poszczególnych sesji w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.