WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
30.07.2008

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 sierpnia br., w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 4 sierpnia br. na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej: marcin.gorecki@mos.gov.pl

Wszelkich informacji związanych ze szkoleniem udziela Monika Kaczyńska (tel. 0-22 57 92 295) oraz Marcin Górecki (tel. 0-22 57 92 649)

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.


Program i formularz dostępne pod adresem:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/
Szkolenia_konferencje/szkolenie_dla_potencjalnych_beneficjentow_I_osi.psml