WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
09.06.2008

Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=ogloszenia&id=180 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone informacje o naborze na stanowisko Inspektor w WFOŚiGW w Łodz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=ogloszenia&id=180 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone informacje o naborze na stanowisko Inspektor w WFOŚiGW w Łodzi