WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.04.2008

Informacja o wynikach naboru

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Kowalczyk Barbara zamieszkała w Moszczenicy.


Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydatkę wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Realizacji Umów.

Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na który przeprowadzany był nabór.