WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
16.04.2008

Informacja o wynikach naboru.

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.
Określenie stanowiska pracy: Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.
Określenie stanowiska pracy: Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrany Pan Daniel Arciszewski, zamieszkały w Krakowie.


Uzasadnienie dokonanego naboru:
Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektor - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na który przeprowadzany był nabór.