WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
10.04.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor „ Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor ? Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone dwie oferty zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż jeden kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Daniel Arciszewski Kraków


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się 15.04.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr 305A o godzinie 10.00.
Kandydat powinien stawić się z dowodem osobistym.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.