WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
10.04.2008

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Realizacji Umów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Maciej Browarski Łódź
2. Izabela Pogoda Łódź
3. Joanna Niewiadomska Łódź
4. Waldemar Hargesheimer Brzeziny
5. Barbara Kowalczyk Moszczenica
6. Sylwia Gnatek Skierniewice
7. Katarzyna Cegiełka Pabianice
8. Karolina Karwacka Koluszki
9. Marta Gierach Budziszewice
10. Bogumił Szota Warszawa
11. Piotr Ciołkiewicz Koluszki


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się w dniu 17.04.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr 306/307 o godzinie 8.30.
Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.