WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
13.03.2008

Komunikat - NABÓR - Wyniki

Informacja o wynikach naboru. Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11. Określenie stanowiska pracy: Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Beata Milczarek , zamieszkała w Łodzi.

Informacja o wynikach naboru.

Nazwa:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.
Określenie stanowiska pracy: Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Beata Milczarek , zamieszkała w Łodzi.

Uzasadnienie dokonanego naboru: Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Specjalisty w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.