WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
13.03.2008

Komunikat - NABOR-y - Listy Kandydatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska: 1. Specjalisty w Zespole Oceny i Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi 2. Inspektora w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska:

1. Specjalisty w Zespole Oceny i Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi
2. Inspektora w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi

zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.