WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.02.2008

Nabór - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone dwie oferty zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż jeden kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Agnieszka Wesołowska          Łódź

Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się 04.01.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr A305 o godzinie 8.15.
Kandydat powinien stawić się z dowodem osobistym.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.