WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.02.2008

Komunikat - NABOR-y

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowiska: 1. Specjalisty w Zespole Oceny i Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi 2. Inspektora w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowiska:

1. Specjalisty w Zespole Oceny i Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi
2. Inspektora w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi

Szczegłóły na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel.(0 42)663 41 00 w.126, Marzena Szcześniewska