WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
13.03.2008

EkoBelfry 2011 ? konferencja prasowa

20 października w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Tomasza Łyska, który zachęcał do udziału w konkursie „EkoBelfry 2011” przygotowanym specjalnie dla aktywnych nauczycieli prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz placówek oświatowych propagujących tematykę ochrony środowiska. – WFOŚiGW w Łodzi wspiera finansowo wszelkie formy działalności edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie – powiedział prezes Tomasz Łysek zaznaczając, że środki finansowe to jednak tylko narzędzie – Najważniejszą rolę odgrywają nauczyciele, którzy realizują program nauczania w oparciu o edukację ekologiczną.

20 października w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Tomasza Łyska, który zachęcał do udziału w konkursie ?EkoBelfry 2011? przygotowanym specjalnie dla aktywnych nauczycieli prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz placówek oświatowych propagujących tematykę ochrony środowiska. ? WFOŚiGW w Łodzi wspiera finansowo wszelkie formy działalności edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie ? powiedział prezes Tomasz Łysek zaznaczając, że środki finansowe to jednak tylko narzędzie ? Najważniejszą rolę odgrywają nauczyciele, którzy realizują program nauczania w oparciu o edukację ekologiczną. Dlatego powstał konkurs ?EkoBelfry 2011? mający na celu uhonorowanie pedagogów i placówek oświatowych oraz rozpowszechnienie dobrych przykładów w tym zakresie.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród dwóch kategorii: Ekobelfer oraz Ekoszkoła.

Łączna pula nagród przeznaczona do rozdysponowania wynosi 76.000 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu i nadsyłania zgłoszeń!

Regulamin konkursu:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Prezes Zarządu Tomasz Łysek oraz Zastępca Dyrektora Biura
Bartosz Domaszewicz przedstawili założenia konkursu ?EkoBelfry 2011- Konkurs ?EkoBelfry 2011? ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych
nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli
propagujących tematykę ochrony środowiska ? powiedział
na konferencji prasowej prezes Tomasz Łysek.