WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.02.2008

Komunikat - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 1 lutego 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 1 lutego 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie BIP:
http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=zamowienia&id=46


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/2008_SIWZ_skomputerowy.pdf