WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
09.06.2008

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 14 maja 2008 r.

w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

(M.P. z dnia 3 czerwca 2008 r.)


Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) ogłasza się, że:

1) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł;
2) średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 4,44 zł.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 maja 2008 r.

w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca

(M.P. z dnia 3 czerwca 2008 r.)


Na podstawie art. 404 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) ogłasza się, że:

1) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł;
2) średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 4,44 zł.

______
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).